This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
  • シングルルーム1
  • シングルルーム2

Phòng Đơn Hạng Tiết kiệm

Số lượng khách tối đa 1
Kích thước giường 1 Giường đơn
Kích thước phòng 3m2

Phòng giường đơn này có máy lạnh.

Trang thiết bị
  • Toilet chung
  • Ra trải giường
  • Điều hòa không khí
  • Hệ thống sưởi
  • Phòng tắm chung
Close